Отразяване продажба на самолетен билет

Отразяване продажба на самолетен билет сложный билет на самолет Като настаняване в нея са определени основните туристически услуги по смисъла на т.

Възможно е в сферата на туризма като стоки да се приемат и да се отчитат продуктите за производство на кухненска продукция, в случаите когато главния готвач е материално отговорно лице. За удържаната гтразяване в процент от стойността на продадените билети Д-т сметка Други кредитори К-т сметка Приходи от други продажби 5. В сключените договори с лицата, отдаващи квартири под наем може да има рродажба за осигуряване на храна, отопление през зимата и други услуги, които се заплащат отделно от цената за ползване на квартирата. Транспортните средства могат да се зареждат с горива от собствена бензиностанция или от бензиностанции на външни предприятия. Което може би е добре за потребителите.

4 от ЗДДС в дневника за покупките се отразяват получените от лицето данъчни документи. Видовете данъчни документи са изброени в чл. от ЗДДС. Протоколът за продажба на самолетни билети (да не се бърка с протокол за самоначисляване или друг ДДС протокол) не се счита за данъчен документ. Дата: г. ДИРЕКЦИЯ “ОУИ” ГР. .. КОПИЕ: ТД НА НАП . ОТНОСНО: отразяване на издадени протоколи от регистрирано лице - получател по доставки в дневника за покупки и дневника за продажби, съответно и в справката-декларация по ЗДДС в случаите по чл. Нека разгледаме съвсем реалната ситуация, в която вие изпращате в командировка ваш служител до Берлин. Вие купувате самолетен билет от нискотарифна Да тя ще се осчетоводи от гледна точка на отразяване на разхода, свързан с командировката в чужбина и отразяване на зъдължението към.

Похожие новости:
  • Купить дешевые авиабилеты в римини
  • Билеты в крым на самолет из спб
  • Билеты на самолет кемерово анапа цена
  • About The Author

    Ответить

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *